Back
Next
Garudasta Varaha Narasimha Hayagreeva Hanumath Saranam Prabathye
Panchamuga Lakshmi Narasimha pragaladha sevitha swamooka  raksha
mama graha aayuhu vaithye narasimmaha.
கருடஸ்த வராஹ நரசிம்ம ஹயக்ரீவ ஹனுமத் சரணம் ப்ரபத்யே
பஞ்சமுக லக்ஷ்மி நரசிம்ம பிரகலாத சேவித ஸ்வமூக ரக்ஷ:
மம க்ருஹ ஆயு: வைத்யே நரசிம்ம: